Gores uppförandekod

Vi strävar efter att uppfylla våra kunders behov genom våra innovativa, pålitliga produkter och samtidigt förbättra samhället vi lever och arbetar i.

Vi har i alla tider fattat beslut utifrån ett långsiktigt perspektiv. Dessa värderingar är grunden för vår företagskultur. I linje med dessa värderingar, som överensstämmer med branschspecifika krav, har vi sammanställt och arbetar utifrån ”Gore Fabrics riktlinjer för socialt ansvar”. Där fastställs vad vi förväntar oss i form av rättvisa arbetsvillkor, goda arbetsförhållanden samt hur vi ska uppfylla alla krav som ställs av lagar och regler. Förutom att vi inom Gore Fabrics ska följa dessa riktlinjer förväntar vi oss att våra leverantörer, affärspartners, distributörer och alla andra som representerar företaget håller samma nivå när det gäller socialt ansvar.

Ladda ned Gore Fabrics riktlinjer om socialt ansvar