Produktansvar vid tillverkning

En mycket viktig del i Gores produktgaranti är att kemikalier ska användas på ett ansvarsfullt och säkert sätt så att medarbetare i hela produktionskedjan, konsumenter och miljön skyddas.

För att försäkra oss om att våra produkter är både funktionella och säkra använder vi oss av oberoende och pålitliga tredje parts-standarder.

bluesign® system

År 2010 certifierades alla Gore Fabrics tillverkningsanläggningar enligt bluesign®, en mycket krävande och omfattande miljö- och säkerhetsstandard för textilindustrin. Sedan dess har vi tillsammans med våra samarbetspartners arbetat för att bluesign®-standarden ska implementeras i hela produktionskedjan i syfte att kunna erbjuda bluesign®-certifierade laminat till våra licensierade samarbetspartners. Det innebär att vi i hela produktionskedjan bara använder kemikalier som är kända som säkra och vars ursprung kan spåras och är pålitligt.

Detta har lett till att mer än 65 procent av Gores material för kläder redan är certifierade som ”bluesign®-godkända”, och Gores mål är nu att 85 procent av konsumentkläderna ska vara bluesign®-godkända år 2020.

OM BLUESIGN®

bluesign®-standarden eftersträvar utbyte eller minskad användning av alla kemikalier som kan vara skadliga för människor, djur eller miljön. Bluesign®-standarden har höga krav på energieffektivitet och effektiv resursanvändning liksom på modern produktionsstyrning och säkerhetsstandarder. Endast ämnen som är definitivt (eller ”bevisat”) säkra tillåts i tillverkningsprocesser som är certifierade enligt bluesign®. Med regelbundna kontroller säkerställs att de strikta kraven uppfylls.

Besök bluesign® webbplats

OEKO-TEX® Standard 100

För att användare av GORE-TEX- och WINDSTOPPER®-produkter ska kunna lita på att produkterna är säkra har Gore Fabrics sedan 1996 arbetat enligt kraven i OEKO-Tex® Standard 100.I nuläget är nästan 90 procent av laminaten för konsumentkläder certifierade enligt OEKO-TEX® Standard 100, och resten tillverkas i enlighet med dess krav. GORE Fabrics mål är att 100 procent av deras laminat för konsumentkläder ska vara certifierade enligt OEKO-TEX® Standard 100 år 2020.

I januari 2015 utsågs Gore Fabrics till ”Månadens företag” av OEKO-TEX® Standard 100 för sitt miljöprogram och sin ledande roll i att använda och tillämpa livscykelanalyser.

OM OEKO-TEX® STANDARD 100

OEKO-Tex® Standard 100 är ett oberoende test- och certifieringssystem för råvara, halvfabrikat och färdiga produkter inom textilindustrin och räknas som den mest använda säkerhetsstandarden i världen.

Besök OEKO-Tex® webbplats

Higg-indexet

Gore är en av grundarna till Sustainable Apparel Coalition (SAC). En av SAC:s viktigaste uppgifter är att utveckla, förorda och använda Higg-indexet. Vad gäller färdiga produkter är Higg-indexet en pålitlig källa för information om produktens påverkan på både social och ekologisk miljö, vilket kan leda till en märkning av produkten eller konsumentinformation på internet.

OM HIGG-INDEXET

Higg-indexet utvecklades av Sustainable Apparel Coalition (SAC) i ett unikt samarbete mellan många olika intressenter, bland annat tillverkare av kläder och skor, återförsäljare, andra leverantörer, kemikalietillverkare, akademiker, stat och ideella organisationer för att bättre kunna mäta kläd- och skobranschens samlade påverkan på både social och ekologisk miljö. Med hjälp av detta index kan företag identifiera olika sätt att minska påverkan och förbättra den långsiktiga hållbarheten i hela produktionskedjan.

Higg-indexet är ett transparent open source-verktyg för att mäta och utvärdera kläd- och skobranschens ekologiska och sociala påverkan. Fokus ligger på områdena vattenanvändning och vattenkvalitet, energi och växthusgaser, avfallshantering samt kemikalier och deras giftighet.

Upptäck fler ansvarsområden

Produktansvar vid tillverkning

För att kunna erbjuda säkra produkter i bästa kvalitet samarbetar Gore Fabrics med bluesign®-standarden och OEKO-TEX® Standard 100.

Ansvarsfull användning av perfluorerade ämnen

Perfluorerade ämnen har en rad unika egenskaper. Många av dem används i industrin, i livsmedelshantering och i konsumentprodukter.

Socialt ansvar

Alla medarbetare hos Gore förväntas uppträda professionellt i alla relationer med såväl leverantörer, kunder, aktieägare som kollegor.